Rustic Pies – Miniature 25g

CPU557 Rustic mini 25 1 Beef

Aussie Beef Pie

CPU557  |  25g  |  CTN Size: 50
CPU563 Rustic mini 25 2 beef bourguignon

Beef Bourguignon Pie

CPU563  |  25g  |  CTN Size: 50
CPU510 Rustic mini 25 3 beef and guiness

Beef & Guinness Pie

CPU510  |  25g  |  CTN Size: 50
CPU561 Rustic mini 25 4 lamb and rosemary

Lamb & Rosemary Pie

CPU561  |  25g  |  CTN Size: 50
CPU558 Rustic mini 25 5 chicken and leek

Chicken & Leek Pie

CPU558  | 25g  |  CTN Size: 50