Canape Bases

CCB001-Canape-base-potato-blini

Potato Blini Canape Base (GF)

CCB001 |  15g  |  CTN Size: 200
CCB006-Canape-base-Potato-Rosti

Potato Rosti Canape Base (GF)

CCB006  |  15g  |  CTN Size: 200
Canape Bases

Chickpea Pont Neuf Canape Base

CCB003  |   15g  |  Ctn Size: 200
CCB004-mini-pizza-base

Mini Pizza Base

CCB004  |  2 inch  |  Ctn Size: 200
CCB005-Pizza-base-gluten-free

Mini Pizza base (GF)

CCB005  |  2 inch  |  Ctn Size: 200